jaukjeybanner

ទំម្លាប់ទាំងបីរបស់ Warren Buffett

ខាងក្រោមនេះជាទម្លាប់ ៣បែបរបស់អ្នកវិនិយោគដ៏អច្ឆរិយៈ ដែល CNN អះអាងថាគ្រប់គ្នាគួររៀនតាមដើម្បីលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាព។

១ រៀនសូត្រមិនឈប់ឆរ

ក្នុងសារប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ផ្ញើជូនភាគទុនិកនៃក្រុមហ៊ុន Berkshire Hathaway លោក Charlie Minger ដែលជាដៃស្តាំរបស់ Warren Buffett បាន​ទម្លាយចេញនូវទម្លាប់មួយក្នុងចំណោមទម្លាប់ល្អនានារបស់មេគាតនោះគឺ កំណត់ដែនសកម្មភាពរបស់ខ្លូនឯង ដើម្បីប្រមូលផ្តុំប្រាជ្ញាស្មារតី និងធនធានឱ្យធូរល្មមលើពួកវា ហើយគាត់ (Warren Buffett) តែងធ្វើអញ្ចឹង ៥០ឆ្នាំមកដោយ។ ពោលគឺ Warren Buffett​ រកឱ្យឃើញ ប្រៀបខ្លាំងរបស់គាត់ហើយរៀនសូត្រដើម្បីអភិវឌ្ឍវារាល់ថ្ងៃ។

 

Warren Buffett មានរហស្សនាមថាអ្នកវៃឆ្លាតមកពី Omaha ក្នុងសៀវភៅ Outlisers Warren Buffett អះអាងថាគ្រប់គ្នាដែលចង់ក្លាយជាអ្នកបិនប្រសប់លើជំនាញណាមួយក្រៅពីតម្រូវឱ្យមានទេពកោសល្យពីកំណើត ដាច់ខាតត្រូវមានការតស៊ូព្យាមយាមលាត់ពត់លត់ដំ។ ម្នាក់ៗត្រូវប្រើពោលយ៉ាងតិច ១០០០០ម៉ោង ដើម្បីហាត់រៀន នូវចំនាញដែលខ្លូនច្បាមយក។ ហាត់ពត់មិនមែនជាការងារដែលយើងធ្វើនៅពេលស្ទាត់ជំនាញ តែជាការងារជួយឱ្យយើងស្ទាត់ជំនាញ Warren Buffett លើកឧទាហរណ៏ជាក់ស្តែង Bill Gat ps លូចហាត់រៀន Programming ជារៀងរាល់យប់មិនឱ្យពុកម៉ែដឹង ឯក្រុមតន្រ្តី The Beatles ប្រកុំ ៨ម៉ោងរៀងរាល់ថ្ងៃនៅតាមរង្គសាលតូចមុនពេលក្លាយជាវង់តន្ត្រីអច្ឆរយៈក្នុងសតវត្យទី ២០។

២ អត់ធ្មត់ជាកន្លឹះ

កាលពីឆ្នាំ២០០៣ Warren Buffett បានសរសេរថា ពួកយើងបានភិនភាគដូច ខ្លះរបស់Well Fargo កាលពីឆ្នាំ២០០២។ ក្នុងចំណោម៦ក្រុមហ៊ុន ដែលBerkshire កាន់កាប់ភាគហ៊ុនធំ ការប្រតិបត្តិការលក់ទិញតូច ធំបំផុតថ្មីៗ នេះ។ ក្នុងចំណោម ៦ក្រុមហ៊ុនដែលBerskshire កាន់កាប់ភាគហ៊ុនធំ ការប្រតិបត្តិការលក់ទិញតូចធំបំផុតថ្មីៗនេះដែលយើងបានធ្វើមានCoca Cola 1994 American Express 1998 Gillette 1989 Wasington Post 1973 និង Moody’s 2000 វាពិតជាធ្វើឱ្យក្រុម Bookers ( អ្នកធ្វើការសម្រាប់ទិញលក់នៅផ្សារតូច) ។ ប៉ុន្តែគ្រប់គ្នាត្រូវអត់ធ្មត់រង់ចាំ ការងារត្រូវនិងពេលវាលាត្រូវមកដល់ហើយប្រតិបត្តិការម្តងៗ របស់ខ្ញុំមានរហូតដល់៧០ទៅ៨០ពាន់លានឯណោះ។ ពោលគឺត្រូវធ្វើសកម្មភាពបំផុតតាមដែលអាច​ តែត្រូវបានផលច្រើនបំផុតតាមដែលអាច។

៣​ ទទួលស្គាល់ និងលើកតម្តើងបុគ្គលមានសមត្ថភាពនិង​សកិ្តសម

ទម្លាប់ល្អមួយទៀតរបស់ Warren Buffett គឺរបៀបគាត់លើកសរសើរ ក្រុមនាយកដែលមានសមត្ថភាព និងសកិ្តសម។

ក្នុងសុន្ទរកថានៅឆ្នាំ២០០៩ លោក Buffett និយាយថា បើខ្ញុំCharlie និងAjit កំពុងនៅលើទូកដែលរៀបលិច ហើយលក្ខខណ្ឌ និងការសង្គ្រោះ គឺបានតែម្នាក់គត់។ សូមអ្នករាល់គ្នាសង្គ្រោះ Ajit។ Ajit Jain ជានាយកដ៏មានសមត្ថភាពដែលអាចស្នងBuffett បាន។

ខណៈនៅឆ្នាំ២០០៥គាត់ទារលើកតម្កើង Tony nicely ដែលជានាយកCredit Geico ជាបុត្រសម្ព័ន្ធមួយរបស់Berkshire ថា Tong ជាមនុស្សអស្ចារ្យ។ ដោយសារគាត់យើងរកបានប្រាក់ចំណេញច្រើនណាស់។ បើពួកយើងមានកូនប្រុស ឬ ចៅប្រុសទើបនិងកើត សូមគ្រប់គ្នាពិចារណាការដាក់ឈ្មោះឱ្យទារកនោះថាTong។

ចាប់កំណើតពីក្មេងអនាថាតាំងពីអាយុ ៧ឆ្នាំនៅតំបន់Omaha ឈានដល់ការដើរតត្រុកលក់Cocacola តំឡូវនេះWarran Buffett ជាមេសម្ព័ន្ធ Berkshire ។ សព្វថ្ងៃWarren Buffett ជាអ្នកមានលេខបីលើលោកមានទ្រព្យប្រមាណ៧២ពាន់លានUSD។ លោកBuffett អះអាងថាដើម្បីជោគជ័យ ក្រៅពីកាខិតខំរបស់ខ្លូនឯងវាក៏មានរួមចំណែករបស់អ្នកដទៃដែរ។ ​ហេតុនេះទោះក្នុងតួនាទីណាក៏ត្រូវអរគុណដល់សហការីរបស់ខ្លូនជានិច្ច។

អត្ថបទផ្សេងៗ

ថ្ងៃនេះ
ម្សិលមិញ
សរុប
368
282
5231164